วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบที่ 1

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบที่ 1 📌
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
รายชื่อคลิก>>https://reg.rru.ac.th/admission/pre/pdf/rru-tect.pdf

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแนะแนวการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันนี้ (21 ม.ค. 64) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแนะแนวการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะกรรมการดำเนินงานประสานงาน และผลิตสื่อมัลติมีเดีย เอกสารและแผ่นพับ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยใช้โปรแกรม Google Meet
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2
เว็บไซต์คณะฯ http://techno.rru.ac.th/วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เปิดสมัครรับทุนสารภีปี64มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดสมัครรับทุนสารภีปี64 กว่า 300,000 บาท สำหรับบุคคลที่สมัครเรียน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ปี2564

สำหรับผู้สมัครเรียน ทั้ง 5 คณะ
🔸ทุนเรียนดี
🔸ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
🔸ทุนความสามารถพิเศษ
------------------------------------------------------------------------
สนใจสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสมัครเพื่อพิจารณาทุนได้ในวันสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564
สมัครเรียนได้ที่
หรือบสอบถามได้ที่ : 038-535-116
หมายเหตุ : ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเรียนฟรี 1 ปีการศึกษา นอกจากทุนเรียนฟรีและ ทางมหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษาสนับสนุนแก่นักศึกษา จากกองทุนพัฒนานักศึกษา กองทุนหลวงพ่อช้าง ทุนจากสมาคมศฺษย์เก่า ทุนกยศ. ทุนจากองค์กรเอกชนต่างๆวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1)

6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

คำร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

>คำร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
>ตัวอย่างคำร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
>คำร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
>คำร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
>ระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และยื่นคำร้องขอถอนเงินคืน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ --> https://drive.google.com/file/d/1wI9m8ZwkUbT1aaXIYlrY-RJvDRSGt8mX/view

6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2

โทรสาร 038-568191-2 
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(ปรับปรุง 14 กันยายน 2563)
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2หัวหน้าหน่วยงานศูนย์บางคล้าร่วมด้วยบุคลากร ได้จัดสถานที่สำหรับน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา หัวหน้าหน่วยงานศูนย์บางคล้าร่วมด้วยบุคลากร ได้จัดสถานที่สำหรับน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-500-000 ต่อ 7055
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000 โทรสาร 038-810-337

6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบที่ 1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบที่ 1  สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 รายชื่อคลิก>> https://...